อิทธิฤทธิ์ของว่าน

อิทธิฤทธิ์ของว่าน

คำว่า “ว่าน” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานให้คำนิยามไว้ว่า “พืชที่มีหัวบ้างไม่มีหัวบ้าง ใช้เป็นยาบ้าง ใช้อยู่ยงคงกระพันชาตรีบ้าง” แค่นี้เอง แต่ตามที่เป็นจริงนั้น ว่านสามารถปลูกเป็นไม้ประดับไว้เพื่อดูเล่นในฐานะเป็นของแปลกที่หายาก ว่าบางพันธุ์มีอิทธิฤทธิ์มากถ้าปลูกไว้ในบ้านหรือติดตัวไป ทั้งเข้าไปใกล้เคียงและรับประทานเป็นสมุนไพร จะทำให้เกิดสิริมงคล มีลาภผลเมตตามหานิยม คงทนต่อศัตราวุธ เขี้ยวงา ภูตผีปีศาจ ช่วยป้องกันภัยอันตรายจากไฟไหม้ ทั้งเป็นของสำหรับเสี่ยงทาย เพื่อรู้ถึงวาสนาชะตาของเจ้าของว่านชนิดนั้นว่า มีโชคดีหรือโชคร้ายด้วย เช่นว่านบางชนิดเพียงเจ้าของทะนุบำรุงให้ดี พอมีดอกออกมาเท่านั้น ก็จะส่งผลให้เจ้าของมีโชคดี ได้รับลาภลอย ทำการค้าขายเจริญร่ำรวยรวดเร็วขึ้น จนสมบูรณ์พูนสุขได้อย่างประหลาด

 

ฤกษ์ในการขุดหรือปลูกว่าน

เพื่อให้ว่านทรงอิทธิฤทธิ์ โดยไม่เสื่อมคลายนั้น ควรกำหนดให้ทำการในเดือนต่างๆดังนี้ เดือนอ้ายหรือเดือน 1 ใช้วันพุธ เดือนยี่หรือเดือน 2 กับเดือน 7 ใช้วันพฤหัสบดี เดือน 3 กับเดือน 8 ใช้วันศุกร์ เดือน 4 เดือน 9 กับเดือน 11 ใช้วันเสาร์ เดือน 5 กับเดือน 10 ใช้วันอาทิตย์ เดือน 6 กับเดือน 12 ใช้วันอังคาร โดยมากแล้วนิยมที่จะปลูกกันในเดือน 6 วันอังคารเพราะเป็นฤดูฝนเหมาะแก่การปลุก และเดือน 12 เหมาะแก่การขุดขึ้นมา

เคล็ดลับการขุดว่าน

เพื่อให้ต้นว่านขลังเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ คือ ในขณะที่ยกต้นว่านขึ้นจากดินที่ปลูกอยู่เดิม เมื่อขุดออกไปแล้ว ให้ร้องว่า ขโมย…ขโมย…ขโมย 3 ครั้ง ดังนี้แล้ว จึงนำว่านนั้นไปปลูกตามพิธีการปลูกว่านแต่ละชนิดให้ถูกต้องต่อไป เมื่อทำได้ดังนี้ ต้นว่านนั้นจะคงความขลังความศักดิ์สิทธิ์ตามอิทธิฤทธิ์ที่มีโดยมิเสื่อมคลาย

 

ว่านก็อยู่ในหลักของไลยศาสตร์

มีอานุภาพ อภินิหารอยู่ในตัวของว่านเอง ฉะนั้นเราต้องค้นคว้าหาตำรากบิลว่านให้ถ่องแท้แน่นอนถึงคุณวิเศษต่างๆ เสียก่อน เพราะว่านยาชนิดใดที่เราเชื่อแน่ทั้งรูปพันธุ์ ใบ หัว กลิ่น รส แล้วจึงนำไปใช้ ถ้ายังสงสัยอย่าเพิ่งใช้ด้วยเหตุนี้เราก็ต้องเสาะหาว่านจำพวกแก้ จำพวกกัน จำพวกคุ้มครองมาปลุกไว้ด้วย และต้องทำน้ำมนต์ตั้งไว้ผสมกับน้ำรดอย่างน้อย 7 วันต่อหนึ่งครั้ง เพื่อให้ว่านทุกชนิดมีคุณวิเศษขึ้นตามตำรา พระคาถาบทนี้เรียกว่า พระคาถาหัวใจ 108 มีคุณวิเศษพร้อมครอบจักรวาลใช้ได้ 108 ประการ

 

การเตรียมดินก่อนปลูกว่าน

ควรหาดินที่สะอาด ๆ กลางแจ้ง ที่ไม่มีอะไรบัง  เพราะว่านทั้งหมดจะชอบดินร่วนๆ หรือดินปนทราบมากๆ ดินเบา ดินที่ผสมใบไม้ผุ ผงถ่าน ผงอิฐ ฟางหรือหญ้าแห้ง ว่านทุกชนิดไม่ชอบดินเหนียว ดินเค็ม หรือดินเปรี้ยว ถ้าคิดจะปลูกเป็นแหล่งการค้าหรือปลูกเป็นแปลงๆ ควรสำรวจดินในบริเวณนั้นให้ถ่องแท้เสียก่อน หากปลูกลงกระถางก็ไม่เป็นไร เพราะเราสามารถที่จะผสมให้ดินได้ส่วนตามที่ต้องการไม่ยาก

You may also like...

error: Content is protected !!